Perutnina Ptuj - Natyrshëm, shëndetshëm!

Çdo ditë ushqime të Perutnina Ptuj ndikojnë në 2 milionë konsumatorë. Ne pasurojnë jetën e familjeve moderne me shijen e natyrës. Duke balancuar me kujdes traditën, natyrën dhe gjendjen e teknologjisë së artit, ne të kontribuojë në përmirësimin e jetës së individëve, komunitetit lokal dhe shoqërinë si një e tërë.